Från idé till produkt - Arcamea
Från idé till produkt

Från idé till produkt

Ställa de rätta frågorna. 

I arbetet med Efemia, en produkt till kvinnor för att hantera ansträngningsinkontinens (SUI), fokuserade vi inledningsvis på produktens funktionalitet, hur den skulle vara utformad för att bäst stödja urinröret och därmed hämma läckage.

Under tiden utvecklingen fortskred, omformulerade vi problemet genom att använda frågeställningar som utgick från användarna. Enkelt uttryckt, istället för att fråga ”Hur kan vi blockera urinläckage på grund av SUI?” frågade vi ”Hur kan vi hjälpa kvinnor att hantera ansträngningsinkontinens?”

Genom användarperspektivet tvingade vi oss själva att se bortom funktionaliteten hos produkten, och vi såg en utveckling som även tog hänsyn till de känslomässiga aspekterna av produkten:

Hur är det att leva med SUI? Var hittar kvinnor stöd och information? Om inte, varför inte? Hur kan en manuell lösning passa in i någons dagliga rutiner? Vad är viktigast om du behöver använda en enhet som du måste sätta in i slidan?…och så vidare och så vidare.

Att täcka in de kliniska aspekterna, likväl som att ta fram en tillförlitlig och effektiv produkt är ett minimikrav, som vi ser det.  Våra lösningar måste passa in i människors liv.

Stäng meny
×
×

Kundvagn