Efemia - Arcamea

vid ansträngningsinkontinens

EFEMIA KONTINENSSTÖD

LÅT INGET STOPPA DIG

Gå. Spring. Hoppa. Skratta. Nys. Lyft. Tryck. Dra.
Beställ Efemia kontinensstöd idag.

Till webbutiken

Efemia kontinensstöd – för hantering av ansträngningsinkontinens

Efemia kontinensstöd är unikt utformad för att minska urinläckage vid ansträngning. Produkten stödjer mitten av urinröret via slidväggen och är utformad så att den sitter kvar på plats och fungerar, även under rörelse.

Efemia kan användas både kortare stunder, vid just de tillfällen då ansträngningsinkontinens är ett problem, eller dagligen upp till 16 timmar i sträck.

77% GENOMSNITTLIG REDUKTION AV LÄCKAGE

Efemia har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie. Kvinnorna som deltog i studien hade en genomsnittlig reduktion av urinläckage med 77% när de använde Efemia.

Köp Efemia kontinensstöd här

DEN VANLIGASTE FORMEN AV OFRIVILLIGT URINLÄCKAGE

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen för inkontinens

Urininkontinens är ett samlingsnamn för alla typer av ofrivilliga urinläckage, något som drabbar 1/3 av alla kvinnor. Det finns olika typer av inkontinens där ansträngningsinkontinens är den allra vanligaste formen.

Vad är ansträngningsinkontinens?

Ansträngningsinkontinens definieras som ”ofrivilligt urinläckage vid fysisk ansträngning, eller vid tex nysningar, skratt eller hosta”, och orsakas av försvagade bäckenbottenmuskler eller skadade ligament.
Att vara ansträngningsinkontinent definieras inte av hur mycket eller hur ofta man läcker.

UNIKT UTFORMAD FÖR ATT MINSKA URINLÄCKAGE

Användas dagligen eller efter behov

Efemia kan användas båda kortare stunder, just vid de tillfällen då ansträngningsinkontinens är ett problem, eller dagligen upp till 16 timmar i sträck.

Efemias design

Efemia stödjer mitten av urinröret via slidväggen och är utformad så att den sitter kvar på plats och fungerar, även under rörelse.

Efemia är utformad från samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingreppen för att avhjälpa ansträngningsinkontinens, där man placerar en slynga runt urinröret via slidväggen.

Den övre delen av Efemia stödjer mitten av urinröret, vid samma punkt där slyngan placeras med kirurgi, vilket hjälper urinröret att bibehålla kontinens vid ansträngning.

Ladda ner produktinformation

KLINISK STUDIE VISAR ATT EFEMIA ÄR EFFEKTIV OCH SÄKER

Efemia har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie där man påvisar en signifikant reduktion i urinläckage samt att produkten är säker att använda. Kvinnorna som deltog i studien hade en genomsnittlig reduktion av urinläckage med 77% när de använde Efemia.

97 kvinnor deltog i den kliniska studien som hölls vid 4 kliniker i Sverige under 2017. Studien koordinerades av Aino Fianu Jonasson, senior forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Köp Efemia här

3 Storlekar

Efemia finns i 3 storlekar på de stödjande ringarna: 30 mm, 35 mm och 40 mm. Alla andra delar har samma mått.

Hitta rätt storlek

Om du är osäker är det helt enkelt bäst att prova dig fram, och börja med en liten storlek. Vi erbjuder ett start-set med alla 3 storlekarna för att du ska kunna prova ut rätt storlek hemma i lugn och ro.

Se hur Efemia minskar urinläckage

KORT OM EFEMIA


Kan användas dagligen upp till 16 timmar eller vid de tillfällen ansträngningsinkontinens är ett problem.

Finns i 3 storlekar.

Kan användas dagligen i 3 månader.

Design som säkerställer att den placeras rätt av användaren.

Tillverkad i behagligt, mjukt och flexibelt medicinskt silikon.

CE-godkänt medicinsktekniskt hjälpmedel, klass IIb.

Start-set med alla 3 storlekar erbjuds för att hitta rätt storlek.

Stäng meny
×
×

Kundvagn