Vår berättelse - Arcamea

Allting började 2005, med en idé som skulle kunna förändra vardagen genomgripande för de kvinnor som lever med ansträngningsinkontinens (SUI):

-Tänk om man kunde tillämpa principerna bakom de vanligaste kirurgiska lösningarna för ansträngningsinkontinens, utan att behöva utföra själva operationen?   

Frågeställningen resulterade i att Invent Medic Sweden (IMS) bildades, med målsättning att utveckla ett hjälpmedel för kvinnor för att hantera ansträngningsinkontinens. Resultatet utvärderades under 2017 i en kontrollerad studie i Sverige, där 97 kvinnor med ansträngningsinkontinens deltog. De kvinnor som använde Efemia i studien upplevde i genomsnitt en minskning av urinläckade med 77% när de använde Efemia. Sommaren 2018 var certifieringsprocessen klar och Efemia blev officiellt godkänt och CE-märkt i klass IIb, som medicintekniskt hjälpmedel.

Dr Karin Bryder har under de 3 senaste åren lett utvecklingsprojektet och har byggt ett lag av skickliga medarbetare för att ta produkten fram till lansering.

Resan vi gjort med den här specifika produkten har också lagt grunden för så mycket mer. Vi har taget fram en egen metod för att lösa problem och utveckla produkter, en metod som utgår ifrån ett helhetsperspektiv och som prioriterar lika mellan tillförlitlighet, funktionalitet och känsla.

Från den här plattformen och genom varumärket  Arcamea har vi som ambition att utveckla flera produkter och lösningar riktade mot underprioriterade hälsofrågor för kvinnor. Men allra först är vi angelägna om att introducera Efemia till världen!

Stäng meny
×
×

Kundvagn